Հայ գրականություն

Hay

Հայ գրականություն

Ագաթանգեղոս

Ագաթանգեղոս. «Պատմություն Հայոց»

Աբովյան

Խաչատուր Աբովյան. «Թուրքի աղջիկը»

Խաչատուր Աբովյան. «Վերք Հայաստանի» (1841 թ. Համառոտ)

Աղայան

Ղազարոս Աղայան. «Անահիտ» (1881 թ. Համառոտ)

Ղազարոս Աղայան. «Երկու քույր» (1872 թ. Համառոտ)

Ղազարոս Աղայան. «Արություն եւ Մանվել» (1867 թ. Համառոտ)

Ղազարոս Աղայան. «Արեւամանուկ»

Ղազարոս Աղայան. «Անտառի մանուկը»

Ղազարոս Աղայան. «Այծատուր»

Ղազարոս Աղայան. «Եղեգնուհի»

Ղազարոս Աղայան. «Զանգի Զրանգի»

Ղազարոս Աղայան. «Հնարագետ ջուլհակը»

Ղազարոս Աղայան. «Օձամանուկ եւ Արեւահատ»

Ղազարոս Աղայան. «Վաճառականի խիղճը»

Ղազարոս Աղայան. «Քյորօղլի»

Ալիշան

Ղեւոնդ Ալիշան. «Պլպուլն Ավարայրի»

Այգեկցի

Վարդան Այգեկցի. «Աղվեսագիրք»

Անանյան

Վախթանգ Անանյան. «Հովազաձորի գերիները» (1956 թ. Համառոտ)

Բագրատունի, Արսեն

Արսեն Կոմիտաս Բագրատունի. «Հայկ Դյուցազն»

Բակունց

Ակսել Բակունց. «Ալպիական մանուշակ»

Ակսել Բակունց. «Բրուտի տղան»

Ակսել Բակունց. «Լառ-Մարգար»

Ակսել Բակունց. «Խոնարհ աղջիկը»

Ակսել Բակունց. «Կյորես»

Ակսել Բակունց. «Ձմռան մի գիշեր»

Ակսել Բակունց. «Մայրը»

Ակսել Բակունց. «Միրհավ»

Ակսել Բակունց. «Մուրոյի զրույցը»

Ակսել Բակունց. «Նամակ ռուսաց թագավորին»

Ակսել Բակունց. «Սպիտակ ձին»

Ակսել Բակունց. «Սեւ ցելերի սերմնացանը» (1933 թ. Համառոտ)

Ակսել Բակունց. «Մթնաձոր» (1927 թ. Համառոտ)

Բուզանդ

Փավստոս Բուզանդ. «Հայոց պատմություն» (V- դար Համառոտ)

Փավստոս Բուզանդ. «Արշակ եւ Շապուհ»

Գալշոյան

Մուշեղ Գալշոյան. «Դավոն»

Մուշեղ Գալշոյան. «Կանչը»

Մուշեղ Գալշոյան. «Ձորի Միրո»

Մուշեղ Գալշոյան. «Մամփրե արքան»

Գանձակեցի

Կիրակոս Գանձակեցի. «Հայոց պատմություն» (XIII դար Համառոտ)

Գոշ

Մխիթար Գոշ. «Առակներ»

Դաշտենց

Խաչիկ Դաշտենց. «Ռանչպարների կանչը»

Դեմիրճյան

Դերենիկ Դեմիրճյան. «Գիրք ծաղկանց»

Դերենիկ Դեմիրճյան. «Վարդանանք»-2 (1946 թ. Համառոտ)

Դերենիկ Դեմիրճյան. «Վարդանանք»-1 (1943 թ. Համառոտ)

Դերենիկ Դեմիրճյան. «Քաջ Նազար» (1923 թ. Համառոտ)

Դուրյան

Պետրոս Դուրյան. «Լճակ» (1871 թ. )

Պետրոս Դուրյան. Տրտունջք (1871 թ.)

Կողբացի

Եզնիկ Կողբացի «Եղծ աղանդոց» ( V դար Համառոտ)

Եղիշե

Եղիշե. «Վարդանի և Հայոց Պատերազմի մասին» (V դար Համառոտ)

Զարյան

Կոստան Զարյան. «Նավը լեռան վրա» (1943 թ. Համառոտ)

Կոստան Զարյան. «Տատրագոմի հարսը» (1930 թ. Համառոտ)

Զոհրապ

Գրիգոր Զոհրապ. «Փոստալ» (1901 թ. համառոտ)

Գրիգոր Զոհրապ. «Զաբուղոն» (1893 թ. Համառոտ)

Գրիգոր Զոհրապ. «Այինկա» (1892 թ. Համառոտ)

Գրիգոր Զոհրապ. «Ճիտին պարտքը» (1892 թ. Համառոտ)

Գրիգոր Զոհրապ. «Ռեհան» (1892 թ. Համառոտ)

Գրիգոր Զոհրապ. «Երջանիկ մահը» (1892 թ. Համառոտ)

Գրիգոր Զոհրապ. «Այրին» (Համառոտ)

Զորյան

Ստեփան Զորյան. «Պապ թագավոր» (1944 թ. Համառոտ)

Ստեփան Զորյան. «Մի կյանքի պատմություն» ( 1939 թ. Համառոտ)

Ստեփան Զորյան. «Խնձորի այգին» (1917 թ. Համառոտ)

Թոթովենց

Վահան Թոթովենց. «Գավառական ողբերգություն» (1935 թ. Համառոտ)

Վահան Թոթովենց. «Հովնաթան որդի Երեմիայի» (1934 թ. Համառոտ)

Վահան Թոթովենց. «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա» (1930 թ. Համառոտ)

Արծրունի

Թովմա Արծրունի. «Պատմություն Արծրունյաց տան» (X դար Համառոտ)

Թումանյան

Հովհաննես Թումանյան. «Իմ ընկեր Նեսոն» (1914 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Ծղրիդը» (1913 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Բարեկենդանը» (1910 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Գրազը» (1908 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Խելոքն ու հիմարը» (1908 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Խոսող ձուկը» (1908 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Կռնատ աղջիկը» (1908 թ. Համառոտ

Հովհաննես Թումանյան. «Տերն ու ծառան» (1908 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. « Անուշ » (1903 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Արծիվը» (1903 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Թմկաբերդի առումը» (1902 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Լոռեցի Սաքոն» (1902 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Գիքորը» (1895 թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Հառաչանք» (1890թ. Համառոտ)

Հովհաննես Թումանյան. «Մարոն» (1887 թ. Համառոտ)

Իսահակյան

Ավետիք Իսահակյան. «Համբերանքի չիբուխը» (1928թ. Համառոտ)

Ավետիք Իսահակյան. «Սաադիի վերջին գարունը» (1923 թ. Համառոտ)

Ավետիք Իսահակյան. «Աբու-Լալա Մահարի» (1910 թ.Համառոտ)

Ավետիք Իսահակյան. «Գարիբալդիականը» (1908թ. Համառոտ)

Ավետիք Իսահակյան. «Լիլիթ» (1892թ. Համառոտ)

Ավետիք Իսահակյան. «Ամենապիտանի բանը» ( Համառոտ)

Ավետիք Իսահակյան. «Ահմեդի ուղտը» ( Համառոտ)

Խնկո Ապեր

Խնկո Ապեր (Աթաբեկ Խնկոյան). «Առակներ» (1917 թ.)

Խնկո Ապեր. «Հազարան Բլբուլ»

Խորենացի

Մովսես Խորենացի. «Հայոց պատմություն» (V դար Համառոտ)

Մովսես Խորենացի. «Ողբ» (V դար Համառոտ)

Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ

Հայկ և Բել

Տորք Անգեղ

Կաղանկատվացի

Մովսես Կաղանկատվացի. «Պատմություն Աղվանից աշխարհի»

Կորյուն

Կորյուն. «Վարք Մաշտոցի» (V դար Համառոտ)

Ղևոնդ

Ղևոնդ. «Հայոց պատմություն» (VIII դար Համառոտ)

Մաթևոսյան

Հրանտ Մաթևոսյան. «Գոմեշը» (1978 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. «Խումհար» (1978 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. « Ծառեր» (1978 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. «Կանաչ դաշտը» (1978 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. «Հացը» (1978 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. « Մեծամոր » (1978 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. «Մեր վազքը » (1978 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. « Աշնան արև » (1973 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. «Ալխո» (1967 թ. համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. «Նարինջ զամբիկը» (1967 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. «Մենք ենք, մեր սարերը» (1962 թ. Համառոտ)

Հրանտ Մաթևոսյան. «Ծմակուտը ես եմ…» ( Հարցազրույց)

Մահարի

Գուրգեն Մահարի. « Ծաղկած փշալարեր» (1965 թ. Համառոտ)

Մուրացան

Մուրացան. «Առաքյալը» (1902 թ. Համառոտ)

Մուրացան. «Նոյի ագռավը» (1899 թ. Համառոտ)

Մուրացան. «Պսակների բողոքը» (1899 թ. Համառոտ)

Մուրացան. « Ց՝պահանջ» (1899 թ. Համառոտ)

Մուրացան. «Տիկին Փիլիարյանի վիշտը» (1897 թ. Համառոտ)

Մուրացան. «Գևորգ Մարզպետունի» (1896 թ. Համառոտ)

Մուրացան. «Ռուզան» (1881թ. Համառոտ)

Մուրացան. «Անդրեաս երեց» (Համառոտ)

Մուրացան. «Առօրյա զրույցներ» (Համառոտ)

Նալբանդյան

Միքայել Նալբանդյան. «Մեռելահարցուկ» (1859 թ. Համառոտ)

Նար-Դոս

Նար-Դոս. «Մահը» (1912 թ. Համառոտ)

Նար-Դոս. «Պայքար» (1911 թ. Համառոտ)

Նար-Դոս. «Աննա Սարոյան» (1898 թ. Համառոտ)

Նար-Դոս. «Ես և Նա» (1889 թ. Համառոտ)

Նար-Դոս. «Մեր թաղը» (1889 թ. Համառոտ)

Նար-Դոս. «Սպանված աղավնի» (1889 թ. Համառոտ)

Նարեկացի

Գրիգոր Նարեկացի. «Մատյան ողբերգության» (X դար Համառոտ)

Շահազիզ

Սմբատ Շահազիզ. «Լևոնի վիշտը» (1865 թ. Համառոտ)

Շահնուր

Շահան Շահնուր. «Նահանջ առանց երգի» (1929 թ. Համառոտ)

Շանթ

Լևոն Շանթ. «Հին աստվածներ» (1909 թ. Համառոտ)

Շիրվանզադե

Ալեքսանդր Շիրվանզադե. «Պատվի համար» (1904 թ. Համառոտ)

Ալեքսանդր Շիրվանզադե. «Եվգինե» (1903 թ. Համառոտ)

Ալեքսանդր Շիրվանզադե. «Արտիստը» (1901թ. Համառոտ)

Ալեքսանդր Շիրվանզադե. «Քաոս» (1898 թ. Համառոտ)

Ալեքսանդր Շիրվանզադե. «Նամուս» (1885 թ. Համառոտ)

Ալեքսանդր Շիրվանզադե. «Կյանքի բովից» (Համառոտ)

Ալեքսանդր Շիրվանզադե. «Մորգանի խնամին» (Համառոտ)

Շնորհալի

Ներսես Շնորհալի. «Եդեսիայի ողբը» (1144 թ.Համառոտ)

Չարենց

Եղիշե Չարենց. «Երկիր Նաիրի» (1920-23 թթ. Համառոտ)

Եղիշե Չարենց. «Երեքի դեկլարացիա» (1922 թ. Համառոտ)

Եղիշե Չարենց. «Ամբոխները խելագարված» (1918 թ. Համառոտ)

Եղիշե Չարենց. «Սոմա» (1918 թ. Համառոտ)

Եղիշե Չարենց. «Ազգային երազ» (1917 թ. Համառոտ)

Եղիշե Չարենց. «Դանթեական առասպել» (1916 թ. Համառոտ)

Եղիշե Չարենց. «Խմբապետ Շավարշը» (Համառոտ)

Եղիշե Չարենց. «Մահվան տեսիլ» (Համառոտ)

Պատկանյան

Ռաֆայել Պատկանյան. «Արաքսի արտասուքը» (1856 թ. Համառոտ)

Պարոնյան

Հակոբ Պարոնյան. «Մեծապատիվ մուրացկաններ» (1887 թ. Համառոտ)

Հակոբ Պարոնյան. «Պաղտասար աղպար» (1886 թ. Համառոտ)

Հակոբ Պարոնյան. «Քաղաքավարության վնասները» (1886-87թթ. Համառոտ)

Պետրոսյան

Վարդգես Պետրոսյան. «Կրակե շապիկ» (1986 թ. Համառոտ)

Վարդգես Պետրոսյան. «Վերջին ուսուցիչը» (1978 թ. Համառոտ)

Պռոշյան

Պերճ Պռոշյան. «Ցեցեր» (1889 թ. Համառոտ)

Պերճ Պռոշյան. «Հացի խնդիր» (1879 թ. Համառոտ)

Պերճ Պռոշյան. «Կռվածաղիկ» (1876 թ. Համառոտ)

Սայաթ-Նովա

Սասնա Ծռեր

Սևակ

Պարույր Սևակ. «Անլռելի զանգակատուն» (1958 թ. Համառոտ)

Պարույր Սևակ. «Եվ այր մի՝ Մաշտոց անուն» (1952-53 թթ. Համառոտ)

Սունդուկյան

Գաբրիել Սունդուկյան. «Վարինկի վեչերը» (1877 թ. Համառոտ)

Գաբրիել Սունդուկյան. «Պեպո» (1876 թ. Համառոտ)

Վարուժան

Դանիել Վարուժան. «Հարճը» (Համառոտ)

Տերյան

Վահան Տերյան. «Հոգևոր Հայաստան» (1914 թ. Համառոտ)

Րաֆֆի

Րաֆֆի. «Մինն այսպես, մյուսը այնպես» (1890 թ. Համառոտ)

Րաֆֆի. «Սամվել» (1886 թ. Համառոտ)

Րաֆֆի. «Կայծեր» (1883 թ. Համառոտ)

Րաֆֆի. «Դավիթ Բեկ» (1882թ. Համառոտ)

Րաֆֆի. «Խենթը» (1881 թ. Համառոտ)

Րաֆֆի. «Ոսկի աքաղաղ» (1879 թ. Համառոտ)

Րաֆֆի. «Հարեմ» (1874 թ. Համառոտ)

Րաֆֆի. «Զահրումար» (1871 թ. Համառոտ)

Րաֆֆի. «Խաչագողի հիշատակարանը» (1870 թ. Համառոտ)

Րաֆֆի. «Սալբի» (1855 թ. Համառոտ)

Փարպեցի

Ղազար Փարպեցի. «Պատմություն Հայոց» (V դար Համառոտ)

Փափազյան

Վրթանես Փափազյան. «Չռչռ-քար» (Համառոտ)

Քոչար

Հրաչյա Քոչար. «Նահապետ» (1965 թ. Համառոտ)

Հրաչյա Քոչար. «Սպիտակ գիրքը» (1965 թ. Համառոտ)

Հրաչյա Քոչար. «Կարոտ» (1964 թ. Համառոտ)

Հրաչյա Քոչար. «Եփրատի կամրջին» (1964 թ. Համառոտ)

Հրաչյա Քոչար. «Գեներալի քույրը» (1945 թ. Համառոտ)

Օտյան

Երվանդ Օտյան. «Ընկ. Բ. Փանջունի» (Համառոտ)

Երվանդ Օտյան. «Մեր երեսփոխանները » (1913 թ. Համառոտ)

Ֆրիկ

Ֆրիկ. «Տաղեր» ( XIII դար Համառոտ)